נוהלי תמיכה

​​לפי סעיף 2 לצו יבוא חופשי, תשע"ב – 2012, יבוא חיטה למאכל טעון קבלת רישיון יבוא.נוהל זה מסדיר את התנאים לקבלת רישיון היבוא.


להגשת הבקשות ולבירורים - יש להגיש לרשות המוסמכת: תקוה מועלם טל-03-9485757, ובמייל- tikvam@moag.gov.il לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאריאלה פלונסקי במייל arielap@moag.gov.il
עדכון נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014  
(27.1.2015)


עדכון נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014
(4.9.2014)


לנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל  בגין קציר 2014