נוהלי תמיכה

​​

משרד החקלאות מודיע בזאת על תיקון נוהל התמיכה לעובדים ישראלים אשר פורסם ביום 24.7.16.
הנוהל יחול מעתה גם לשנים 2018 ו- 2019, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים. 
אין שינוי בתקופת הזכאות לשנת 2017. 

*פרסום ראשון 03.10.17

 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019
נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019