נוהלי תמיכה

להלן קול קורא להערות הציבור בעניין נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה.

ניתן להעביר הערות עד ליום 18.12.2014 אל יואב מורג מנהל מחוז הנגב בדואר האלקטרוני yoavm@moag.gov.il או לפקס 08-9920970 או למשרדי המחוז בכתב.

לעיון בנוהל התמיכה בשטחים מושקים - עוטף עזה