נוהלי תמיכה

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לגורמי ייצור - מודיע על האפשרות לקבלת תמיכה על ידי חקלאים באזור מעלה כנרת (גליל עליון) אשר עקב צמצום פעילותם החקלאית בגידולי שדה במהלך החודשים יוני – דצמבר 2017  (כולל) השיבו מרצון את מכסת המים שניתנה להם בגין שטחים אלו – הכול בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא, ובהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1. 

בקשות יש להגיש עד לתאריך 31.10.2017 בהתאם למפורט בנוהל המצורף.

נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת (גליל עליון)  אשר צמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017​ 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020