נוהלי תמיכה

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לגורמי ייצור - מודיע על האפשרות לקבלת תמיכה על ידי חקלאים באזור מעלה כנרת (גליל עליון) אשר עקב צמצום פעילותם החקלאית בגידולי שדה במהלך החודשים יוני – דצמבר 2017  (כולל) השיבו מרצון את מכסת המים שניתנה להם בגין שטחים אלו – הכול בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא, ובהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1. 

בקשות יש להגיש עד לתאריך 31.10.2017 בהתאם למפורט בנוהל המצורף.

נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת (גליל עליון)  אשר צמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017​ 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019
נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019