נוהלי תמיכה

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים לשנת 2017. בקשות תמיכה ניתן להגיש עד לתאריך כ' באייר תשע"ז,16 במאי 2017 [יום ג' בשבוע], בשעה 13:00

נוהל מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים לשנת 2017

הודעה ואופן ​הגשת הבקשה

טפ​סים להגשת​ בקשת תמיכה לשנת 2017