​​​במסגרת תוכנית עבודה של יחידת קמ"ט חקלאות לשנת 2016 הוקצה סכום של 150 אלף ש"ח שנוצל לטובת קידום פרויקט פיילוט לגידול דגים למאכל בהשתתפות אגף הדיג במשרד החקלאות בישראל ואגף הדיג ברשות הפלסטינית.

בכל בריכה הוכנסו 4,500 דגיגים מסוג דגי באס (באחד הבריכות הוכנסו 500 דגיגים נוספים לצורך מחקר).
שימוש בטכנולוגיה ישראלית חדשנית לסינון וטיהור המים בבריכות ע"מ להפחית את צריכת המים עד כ- 50% ע"י התקנת מתקן לסינון מים.BIO FILTER ׂׂ  
משרדנו בהשתתפות יחד עם אגף הדיג בישראל קיימנו הדרכה בת 4 ימים עבור נציגי אגף הדיג ברשות הפלסטינית והמגדלים שהשתתפו בפיילוט.  
עונת הגידול התחילה בחודשים מאי 2017 ואמורה להסתיים בחודש מרץ-אפריל 2018 .
על-פי חוות דעת של אנשי המקצוע של משרד החקלאות הישראלי הפיילוט עד כה מעיד על הצלחה רבה ויש לפעול לשמר את ההצלחה הזו עד סוף עונת הגידול.