2013

מצ"ב פסק דין שהתקבל על ידי ועדת ההכרעה ע"פ חוק ההתיישבות החקלאית. פסק הדין הוא חשוב ותקדימי, במובן של קביעת כופר לנתבע ע"פ החוק ובמובן של קביעות נוספות כפי שמתוארות להלן.

לפסק הדין - חוק ההתיישבות החקלאית - מושב פורת